პროგრამირებადი რელე PLC

დახასიათება

      პროგრამირებადი კონტროლერების საშუალებით შეგიძლიათ ყველაზე რთული ელექტრული სქემაც კი მარტივად ააწყოთ.

      მას აქვს რვა ციფრული და ორი ანალოგური შემსვლელი და ოთხი გამომსვლელი.

      დამატებითი ბლოკების საშუალებით შესაძლებელია შემავალი და გამომავალი საინფორმაციო სლოტების რაოდენობის გაზრდა. ასევე შესაძლებელია ტელეფონის გადამცემთან თუ სხვა გარე მოწყობილობასთან კავშირის დამყარება.

       მარტივი, ვიზუალური პროგრამირების ენის საშუალებით იოლად შეძლებთ თქვენთვის სასურველი ალგორითმის დაწერას.

 

გამოყენების სფერო

         გამომდინარე იქიდან , რომ კონტროლერში შესაძლოა დაიწეროს ნებისმიერი თქვენთვის სასურველი პროგრამა, მისი შესაძლებლობები ფაქტობრივად უსაზღვროა. მას გააჩნია ძალიან ფართო გამოყენების სფერო.  იგი გამოიყენება

        გათბობა-გაგრილების სისტემებში

        დიდი შენობების ვენტილაციისთვის

        სხვა და სხვა ელექტრო მოწყობილობების ავტომატიზაციისთვის

        სარწყავ სისტემებში

        ქარხანა-საწარმოებში

        \"ჭკვიან\" სახლებში

Яндекс.Метрика