უსენსორო თერმორეგულატორი

დახასიათება

  • არ საჭიროებს არანაირი სახის თერმოწყვილს. იგი გარემოს ტემპერატურას მასშივე ჩაშენებული სენსორით აღიქვამს

  • შესაძლებელია ჰისტერეზისის მითითება.

  • სიზუსტე ±2 °c 

  • სამუშაო ტემპერატურა -10°c დან 65 °c მდე

  • გამოიყენება სახლებში, ლიფტებსა თუ სხვა შენობა-ნაგებობებში ტემპერატურის რეგულირებისთვის

  • მისი კომპაქტურობის გამო მარტივია ნებისმიერ ელექტროკვანძში მისი ჩატევა

  • ფართოდ გამოიყენება ელექტრო კარადებში, მაღალი ტემპარატურის გამო ელექტრო დეტალების დაზიანების თავიდან ასაცილებლად

Яндекс.Метрика