წყლის ტუმბოები - წყლის ტუმბო,ჭაბურღილის ტუმბო.
Menu

წყლის ტუმბოები

72 პროდუქტი

შეარჩიეთ პროდუქცია

show blocks helper

ტ/სთ + მეტრი blank
ტ/სთ + მეტრი კატეგორია
+

მოდელი +

სიმაღლე

წარმადობა

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.

Parts:
8.4 / 96
7.2 / 151
6 / 193
5.4 / 209
4.8 / 222
4.2 / 234
3.6 / 246
3 / 257
3
7.2
3.6
8.4
4.2
4.8
5.4
6
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.

Parts:
8.4 / 72
7.2 / 112
6 / 143
5.4 / 154
4.8 / 164
4.2 / 173
3.6 / 181
3 / 190
3
7.2
3.6
8.4
4.2
4.8
5.4
6
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.

Parts:
8.4 / 66
7.2 / 103
6 / 132
5.4 / 143
4.8 / 153
4.2 / 162
3.6 / 170
3 / 178
3
7.2
3.6
8.4
4.2
4.8
5.4
6
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.

Parts:
8.4 / 55
7.2 / 84
6 / 107
5.4 / 114
4.8 / 123
4.2 / 131
3.6 / 139
3 / 145
3
7.2
3.6
8.4
4.2
4.8
5.4
6
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.

Parts:
8.4 / 40
7.2 / 62
6 / 80
5.4 / 86
4.8 / 92
4.2 / 97
3.6 / 102
3 / 107
3
7.2
3.6
8.4
4.2
4.8
5.4
6
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.

Parts:
8.4 / 28
7.2 / 46
6 / 59
5.4 / 63
4.8 / 68
4.2 / 71
3.6 / 74
3 / 77
3
7.2
3.6
8.4
4.2
4.8
5.4
6
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.

Parts:
8.4 / 18
7.2 / 29
6 / 38
5.4 / 41
4.8 / 45
4.2 / 48
3.6 / 51
3 / 53
3
7.2
3.6
8.4
4.2
4.8
5.4
6
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.

Parts:
8.4 / 11
7.2 / 19
6 / 25
5.4 / 28
4.8 / 30
4.2 / 32
3.6 / 34
3 / 36
3
7.2
3.6
8.4
4.2
4.8
5.4
6
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.

Parts:
6 / 70
5.4 / 118
4.8 / 160
4.2 / 199
3.6 / 131
3 / 256
2.7 / 267
2.4 / 276
2.1 / 285
1.8 / 292
1.5 / 299
1.5
3.6
1.8
4.2
2.1
4.8
2.4
5.4
2.7
6
3
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.

Parts:
6 / 59
5.4 / 100
4.8 / 139
4.2 / 172
3.6 / 203
3 / 229
2.7 / 238
2.4 / 248
2.1 / 254
1.8 / 260
1.5 / 266
1.5
3.6
1.8
4.2
2.1
4.8
2.4
5.4
2.7
6
3
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.

Parts:
6 / 50
5.4 / 87
4.8 / 120
4.2 / 149
3.6 / 170
3 / 189
2.7 / 195
2.4 / 202
2.1 / 208
1.8 / 212
1.5 / 217
1.5
3.6
1.8
4.2
2.1
4.8
2.4
5.4
2.7
6
3
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.

Parts:
6 / 35
5.4 / 61
4.8 / 87
4.2 / 109
3.6 / 127
3 / 114
2.7 / 143
2.4 / 152
2.1 / 157
1.8 / 161
1.5 / 164
1.5
3.6
1.8
4.2
2.1
4.8
2.4
5.4
2.7
6
3
Tag: