წყლის ტუმბოები - წყლის ტუმბო,ჭაბურღილის ტუმბო.
Menu

წყლის ტუმბოები

72 პროდუქტი

შეარჩიეთ პროდუქცია

show blocks helper

ტ/სთ + მეტრი blank
ტ/სთ + მეტრი კატეგორია
+

მოდელი +

სიმაღლე

წარმადობა

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.

Parts:
6 / 25
5.4 / 42
4.8 / 60
4.2 / 75
3.6 / 88
3 / 98
2.7 / 102
2.4 / 105
2.1 / 108
1.8 / 111
1.5 / 113
1.5
3.6
1.8
4.2
2.1
4.8
2.4
5.4
2.7
6
3
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.

Parts:
6 / 20
5.4 / 33
4.8 / 47
4.2 / 58
3.6 / 68
3 / 76
2.7 / 49
2.4 / 81
2.1 / 83
1.8 / 86
1.5 / 87
1.5
3.6
1.8
4.2
2.1
4.8
2.4
5.4
2.7
6
3
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.

Parts:
6 / 10
5.4 / 20
4.8 / 28
4.2 / 37
3.6 / 43
3 / 47
2.7 / 49
2.4 / 51
2.1 / 52
1.8 / 54
1.5 / 55
1.5
3.6
1.8
4.2
2.1
4.8
2.4
5.4
2.7
6
3
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.

Parts:
6 / 7
5.4 / 13
4.8 / 23
4.2 / 28
3.6 / 33
3 / 37
2.7 / 39
2.4 / 40
2.1 / 41
1.8 / 42
1.5 / 43
1.5
3.6
1.8
4.2
2.1
4.8
2.4
5.4
2.7
6
3
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.

Parts:
6 / 3
5.4 / 8
4.8 / 13
4.2 / 18
3.6 / 21
3 / 42
2.7 / 25
2.4 / 26
2.1 / 27
1.8 / 28
1.5 / 29
1.5
3.6
1.8
4.2
2.1
4.8
2.4
5.4
2.7
6
3
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.  Tweet

Parts:
4.2 / 62
3.6 / 104
3 / 138
2.7 / 152
2.4 / 165
2.1 / 177
1.8 / 187
1.5 / 194
1.2 / 200
1.2
3
1.5
3.6
1.8
4.2
2.1
2.4
2.7
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.  Tweet

Parts:
4.2 / 49
3.6 / 79
3 / 100
2.7 / 108
2.4 / 115
2.1 / 122
1.8 / 127
1.5 / 132
1.2 / 135
1.2
3
1.5
3.6
1.8
4.2
2.1
2.4
2.7
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.  Tweet

Parts:
4.2 / 33
3.6 / 54
3 / 70
2.7 / 77
2.4 / 83
2.1 / 89
1.8 / 95
1.5 / 98
1.2 / 101
1.2
3
1.5
3.6
1.8
4.2
2.1
2.4
2.7
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.  Tweet

Parts:
4.2 / 26
3.6 / 38
3 / 49
2.7 / 54
2.4 / 58
2.1 / 61
1.8 / 64
1.5 / 66
1.2 / 68
1.2
3
1.5
3.6
1.8
4.2
2.1
2.4
2.7
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.  Tweet

Parts:
4.2 / 19
3.6 / 30
3 / 38
2.7 / 41
2.4 / 43
2.1 / 46
1.8 / 49
1.5 / 50
1.2 / 51
1.2
3
1.5
3.6
1.8
4.2
2.1
2.4
2.7
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.  Tweet

Parts:
4.2 / 15
3.6 / 19
3 / 24
2.7 / 26
2.4 / 28
2.1 / 29
1.8 / 30
1.5 / 31
1.2 / 32
1.2
3
1.5
3.6
1.8
4.2
2.1
2.4
2.7
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.

Parts:
3 / 120
2.7 / 147
2.4 / 170
2.1 / 189
1.8 / 208
1.5 / 224
1.2 / 237
0.9 / 243
0.9
2.7
1.2
3
1.5
1.8
2.1
2.4
Tag: