წყლის ტუმბოები - წყლის ტუმბო,ჭაბურღილის ტუმბო.
Menu

წყლის ტუმბოები

75 პროდუქტი

შეარჩიეთ პროდუქცია

show blocks helper

ტ/სთ + მეტრი
ტ/სთ + მეტრი კატეგორია
+

მოდელი +

სიმაღლე

წარმადობა

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.

Parts:
6 / 59
5.4 / 100
4.8 / 139
4.2 / 172
3.6 / 203
3 / 229
2.7 / 238
2.4 / 248
2.1 / 254
1.8 / 260
1.5 / 266
1.5
3.6
1.8
4.2
2.1
4.8
2.4
5.4
2.7
6
3
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.

Parts:
6 / 50
5.4 / 87
4.8 / 120
4.2 / 149
3.6 / 170
3 / 189
2.7 / 195
2.4 / 202
2.1 / 208
1.8 / 212
1.5 / 217
1.5
3.6
1.8
4.2
2.1
4.8
2.4
5.4
2.7
6
3
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.

Parts:
6 / 35
5.4 / 61
4.8 / 87
4.2 / 109
3.6 / 127
3 / 114
2.7 / 143
2.4 / 152
2.1 / 157
1.8 / 161
1.5 / 164
1.5
3.6
1.8
4.2
2.1
4.8
2.4
5.4
2.7
6
3
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.

Parts:
6 / 25
5.4 / 42
4.8 / 60
4.2 / 75
3.6 / 88
3 / 98
2.7 / 102
2.4 / 105
2.1 / 108
1.8 / 111
1.5 / 113
1.5
3.6
1.8
4.2
2.1
4.8
2.4
5.4
2.7
6
3
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.

Parts:
6 / 20
5.4 / 33
4.8 / 47
4.2 / 58
3.6 / 68
3 / 76
2.7 / 49
2.4 / 81
2.1 / 83
1.8 / 86
1.5 / 87
1.5
3.6
1.8
4.2
2.1
4.8
2.4
5.4
2.7
6
3
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.

Parts:
6 / 10
5.4 / 20
4.8 / 28
4.2 / 37
3.6 / 43
3 / 47
2.7 / 49
2.4 / 51
2.1 / 52
1.8 / 54
1.5 / 55
1.5
3.6
1.8
4.2
2.1
4.8
2.4
5.4
2.7
6
3
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.

Parts:
6 / 7
5.4 / 13
4.8 / 23
4.2 / 28
3.6 / 33
3 / 37
2.7 / 39
2.4 / 40
2.1 / 41
1.8 / 42
1.5 / 43
1.5
3.6
1.8
4.2
2.1
4.8
2.4
5.4
2.7
6
3
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.

Parts:
6 / 3
5.4 / 8
4.8 / 13
4.2 / 18
3.6 / 21
3 / 42
2.7 / 25
2.4 / 26
2.1 / 27
1.8 / 28
1.5 / 29
1.5
3.6
1.8
4.2
2.1
4.8
2.4
5.4
2.7
6
3
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.  Tweet

Parts:
4.2 / 62
3.6 / 104
3 / 138
2.7 / 152
2.4 / 165
2.1 / 177
1.8 / 187
1.5 / 194
1.2 / 200
1.2
3
1.5
3.6
1.8
4.2
2.1
2.4
2.7
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.  Tweet

Parts:
4.2 / 49
3.6 / 79
3 / 100
2.7 / 108
2.4 / 115
2.1 / 122
1.8 / 127
1.5 / 132
1.2 / 135
1.2
3
1.5
3.6
1.8
4.2
2.1
2.4
2.7
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.  Tweet

Parts:
4.2 / 33
3.6 / 54
3 / 70
2.7 / 77
2.4 / 83
2.1 / 89
1.8 / 95
1.5 / 98
1.2 / 101
1.2
3
1.5
3.6
1.8
4.2
2.1
2.4
2.7
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.  Tweet

Parts:
4.2 / 26
3.6 / 38
3 / 49
2.7 / 54
2.4 / 58
2.1 / 61
1.8 / 64
1.5 / 66
1.2 / 68
1.2
3
1.5
3.6
1.8
4.2
2.1
2.4
2.7
Tag:
Two columns
Vertical
Horizontal

ლ/წთ

შედეგი

"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Payment method: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.label }}: {{ item.converted }}
Two columns
Vertical
Horizontal

ლ/წმ

შედეგი

"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Payment method: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.label }}: {{ item.converted }}