მრავალსაფეხუროვანი ცენტრიდანული ტუმბო - PN
Menu

მრავალსაფეხუროვანი ცენტრიდანული ტუმბო

  • Pn - წყლის ტუმბოები / პნევმატიკა / სახანძრო სისტემა / ფიტინგები
  • – (11)
  • – (10)
  • Pn - წყლის ტუმბოები / პნევმატიკა / სახანძრო სისტემა / ფიტინგები
  • – (11)
  • – (10)

პროდუქტის აღწერა

მრავალსაფეხუროვანი ცენტრიდანული ტუმბოები

გამოიყენება დიდი ოდენობით წყლის ერთი წერტილიდან მეორეში გადასატანად. განსაკუთრებით ეფექტურია როდესაც დონეთა სხვაობა განსაკუთრებით მაღალია  ვრცლად