წყლის ტუმბოები - წყლის ტუმბო,ჭაბურღილის ტუმბო.
Menu

წყლის ტუმბოები

75 პროდუქტი

შეარჩიეთ პროდუქცია

show blocks helper

ტ/სთ + მეტრი
ტ/სთ + მეტრი კატეგორია
+

მოდელი +

სიმაღლე

წარმადობა

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.  Tweet

Parts:
4.2 / 19
3.6 / 30
3 / 38
2.7 / 41
2.4 / 43
2.1 / 46
1.8 / 49
1.5 / 50
1.2 / 51
4.2
2.1
2.4
2.7
1.2
3
1.5
3.6
1.8
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.  Tweet

Parts:
4.2 / 15
3.6 / 19
3 / 24
2.7 / 26
2.4 / 28
2.1 / 29
1.8 / 30
1.5 / 31
1.2 / 32
1.5
3.6
1.8
4.2
2.1
2.4
2.7
1.2
3
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.

Parts:
3 / 120
2.7 / 147
2.4 / 170
2.1 / 189
1.8 / 208
1.5 / 224
1.2 / 237
0.9 / 243
1.2
3
1.5
1.8
2.1
2.4
0.9
2.7
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.

Parts:
3 / 90
2.7 / 108
2.4 / 126
2.1 / 140
1.8 / 153
1.5 / 164
1.2 / 172
0.9 / 178
2.4
0.9
2.7
1.2
3
1.5
1.8
2.1
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.

Parts:
3 / 60
2.7 / 75
2.4 / 90
2.1 / 101
1.8 / 111
1.5 / 120
1.2 / 127
0.9 / 131
1.2
3
1.5
1.8
2.1
2.4
0.9
2.7
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.

Parts:
3 / 42
2.7 / 52
2.4 / 60
2.1 / 67
1.8 / 74
1.5 / 79
1.2 / 83
0.9 / 86
2.1
2.4
0.9
2.7
1.2
3
1.5
1.8
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.

Parts:
3 / 29
2.7 / 37
2.4 / 44
2.1 / 50
1.8 / 55
1.5 / 60
1.2 / 63
0.9 / 65
1.2
3
1.5
1.8
2.1
2.4
0.9
2.7
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.

Parts:
3 / 22
2.7 / 26
2.4 / 29
2.1 / 33
1.8 / 36
1.5 / 39
1.2 / 42
0.9 / 43
1.8
2.1
2.4
0.9
2.7
1.2
3
1.5
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.

Parts:
3 / 16
2.7 / 19
2.4 / 23
2.1 / 25
1.8 / 27
1.5 / 29
1.2 / 31
0.9 / 32
1.8
2.1
2.4
0.9
2.7
1.2
3
1.5
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.

Parts:
1.5 / 52
1.2 / 117
0.9 / 169
0.6 / 208
0.3 / 234
0.6
0.9
1.2
1.5
0.3
Tag:

ST მოდელის ტუმბოები ფართოდ გამოიყენება საწყავ სისტემებში, სოფლის წყალმომარაგების სისტემებში, როგორც ინდუსტრიული ასევე პირადი მიზნებისთვის.

Parts:
1.5 / 39
1.2 / 81
0.9 / 117
0.6 / 141
0.3 / 160
1.5
0.3
0.6
0.9
1.2
Tag:
Two columns
Vertical
Horizontal

ლ/წთ

შედეგი

"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Payment method: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.label }}: {{ item.converted }}
Two columns
Vertical
Horizontal

ლ/წმ

შედეგი

"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Payment method: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.label }}: {{ item.converted }}